Wygodniej koleją ze Skarżyska-Kamiennej do Sandomierza

 

Wygodne perony dla podróżnych, bezpieczniejsze przewozy towarów i znaczna poprawa komunikacji województwa świętokrzyskiego z innymi regionami kraju – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły właśnie prace na linii łączącej Skarżysko-Kamienną z Sandomierzem.

Projekt przewiduje unowocześnienie ok. 98 km linii kolejowej łączącej Skarżysko Kamienną z Sandomierzem, a modernizację otworzyły prace, których zakończenie przewidywane jest na 2021 rok. W pierwszej kolejności zaplanowano demontaż i wymianę 18 km torów, a także przebudowę obiektów inżynieryjnych oraz wymianę na odcinku 10 km sieci trakcyjnej. Na odcinku Skarżysko Kamienna – Starachowice rozpoczęto wymianę podkładów i szyn.

Zakres prac przewiduje także przebudowę peronów na stacjach osobowych, które zostaną podwyższone i przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Podróżni skorzystają z nowych wiat i ławek. Estetyczne oświetlenie oraz czytelne oznakowanie znacznie poprawią komfort korzystania z tych obiektów. Pociągi pasażerskie pojadą z prędkością 120 km/h, a towarowe poruszać się będą 80 km/h, co skróci czas przejazdu na trasie.

Wartość umowy na „Prace budowlane na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” to 378,8 mln zł netto. Inwestycja została dofinansowana z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Przywrócone pociągi po latach
Odnowiona stacja Stalowa Wola Rozwadów zwiększy komfort podróżnych