Tworzymy spójną i dobrze rozwiniętą sieć kolejową na wschodzie kraju

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linie kolejowe, które mają ważne znaczenie dla ruchu regionalnego i międzyregionalnego na wschodzie Polski. Pociągi pojadą szybciej, a pasażerowie skorzystają z wygodniejszych stacji i przystanków.

Inwestycje obejmują odcinki: Lublin – Stalowa Wola Rozwadów, Skarżysko Kamienna – Sandomierz, granica województwa – Czeremcha – Hajnówka, Białystok – Bielsk Podlaski, Lewki – Hajnówka, Działdowo – Olsztyn oraz Szczytno-Ełk tworząc tzw. Magistralę Wschodnią. Magistrala łączy miasta i województwa, które nie posiadały dotychczas bezpośrednich połączeń kolejowych. Projekty są częścią Krajowego Programu Kolejowego (KPK), który za rekordową w historii polskiej kolei kwotę 66 mld zł, przewiduje modernizację ponad 9000 km torów oraz zwiększenie standardu obsługi pasażerów na kilkudziesięciu stacjach i przystankach.

Zakończone inwestycje przyniosą szereg korzyści. Dzięki wymianie torów wzrośnie prędkość pociągów pasażerskich do 120 km/h, a podróż stanie się krótsza. Zwiększy się także przepustowość linii, dlatego przewoźnicy będą mogli uruchomić większą liczbę połączeń, a na odcinku Lewki-Hajnówka przywrócić regularne kursowanie pociągów.

Atrakcyjność kolei zwiększą wygodniejsze, wyposażone w nowoczesną infrastrukturę stacje i przystanki. Pasażerowie zyskają możliwość łączenia komunikacji miejskiej i indywidualnej z koleją poprzez wygodne węzły przesiadkowe oraz parkingi typu P&R przy wybranych dworcach. Stacje i przystanki będą dostępne dla wszystkich podróżnych, w tym dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo podróżnym zostanie zamontowany nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Płynność ruchu kolejowego i samochodowego wzrośnie dzięki budowie nowych i modernizacji istniejących przejazdów kolejowo-drogowych, a także wymianie rozjazdów.

Od Skarżyska-Kamiennej do Starachowic budowany nowy tor i perony
Linia Białystok – Bielsk Podlaski – nowe przystanki i komfortowa podróż