Trzy całkowicie odmienione trasy kolejowe na Podlasiu

 

Modernizacje za prawie 320 mln złotych na liniach nr 32, 52 i 31 wprowadzają nową jakość na kolei w województwie podlaskim. Powstają nowe przystanki a służące pasażerom perony zyskują wygodniejsze i bardziej funkcjonalne oblicze. Pociągi pojadą szybciej i bezpieczniej dzięki nowym torom i nowoczesnym urządzeniom sterowania ruchem kolejowym. Ekologiczna kolej staje się nowoczesną, dostosowaną do potrzeb podróżnych oraz bogatą w połączenia regionalne i międzyregionalne alternatywą dla innych środków transportu.

Na trzech modernizowanych liniach łącznie powstaną 4 nowe przystanki a gruntownemu remontowi poddanych zostanie 22 stacje i przystanki. Przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi pasażerów chronić będą szerokie wiaty peronowe. Obiekty wyposażone zostaną w nowe tablice informacyjne oraz elementy małej architektury – ławki i śmietniki. Bezpieczne poruszanie się po peronach zagwarantuje podróżnym antypoślizgowa nawierzchnia, ścieżki dotykowe oraz specjalne oznakowanie. Inwestycje w infrastrukturę pasażerską przysłużą się zarówno mieszkańcom, którzy sprawniej dojadą do pracy i szkoły, jak i turystom zwiedzającym ten malowniczy region.

Linia kolejowa nr 32 między Białymstokiem a Bielskiem Podlaskim (Lewkami)

Budowa trzech nowych przystanków: Orzechowicze, Hryniewicze i Białystok Nowe Miasto poprawi dostęp do kolei w województwie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyremontują 25 przejazdów kolejowo-drogowych i 15 rozjazdów zwiększając poziom bezpieczeństwa kierowców i pasażerów. W ramach modernizacji powstanie również 12 nowych obiektów inżynieryjnych. Trwają prace torowe na stacji w Bielsku Podlaskim i stacji Lewickie. Roboty odbywają się również na peronach zlokalizowanych na nowych przystankach osobowych: Białystok Nowe Miasto i Hryniewicze oraz na przystanku Hołówki Duże.

Linia kolejowa nr 52 między Lewkami a Hajnówką

Trwają roboty na peronach Lewki, Orlanka, Stare Berezowo, Chytra. Przystąpiono do budowy 4 nowych obiektów inżynieryjnych – trwają prace przygotowawcze. Zakończono modernizację torów. Docelowo na trasie Lewki-Hajnówka przywrócony zostanie także ruch pasażerski.

Linia kolejowa nr 31 między granicą województwa, Czeremchą a Hajnówką

Modernizacja obejmuje kompleksową wymianę nawierzchni torowej. Zamknięto jeden tor na trasie Siemiatycze – Nurzec w celu dokończenia prac związanych z oczyszczeniem szlaku. W miejscowościach Siemiatycze, Nurzec i Czeremcha trwają prace na stacjach obejmujące wymianę torów, oczyszczanie i uzupełnianie podłoża, a także prace z zakresu sterowania ruchem kolejowym. W Siemiatyczach trwa przebudowa peronów.

Pasażerowie korzystają już z nowych peronów między Sandomierzem a Skarżyskiem-Kamienną
Z Lublina pociągiem już do Zaklikowa