Przywrócone pociągi po latach

 

Wyłączoną z użytkowania w 1994 r. linią kolejową nr 52 Lewki – Hajnówka w pobliżu Puszczy Białowieskiej znowu pojadą pociągi. Ruch na tym 27-kilometrowym odcinku zostanie przywrócony. Docelowo połączy się on z trasą na Białystok, która również poddawana jest gruntownemu remontowi.

Inwestycja zakłada niemal całkowitą odbudowę infrastruktury kolejowej na istniejących jeszcze nasypach. Przebudowie ulegnie stacja w Hajnówce. Przywrócone zostaną przystanki w: Lewkach, Morzu, Starym Berezowie i Chytrej. Zupełnie nowy przystanek ulokowany zostanie w Mikłaszach.

Obecnie trwają prace przygotowawcze. Już wkrótce będą kładzione tory. W planach jest przebudowa 22 przejazdów kolejowo-drogowych oraz budowa 11 obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i przepustów. Dzięki inwestycji składy pasażerskie pojadą z prędkością do 100 km/h, a pociągi towarowe – 60 km/h.

Wznowienie ruchu kolejowego w bezpośrednim sąsiedztwie ściśle chronionej Puszczy Białowieskiej zminimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne, jaki przynosi transport samochodowy. Stacje i przystanki będą dostępne dla wszystkich pasażerów, w tym osób o ograniczonej mobilności. Poprawa dostępu do kolei sprawi, że ta stanie się ona głównym środkiem transportu w tym rejonie.

Budowa linii potrwa do końca 2018 roku. Wartość podpisanej umowy to ponad 77 mln zł netto. Dofinasowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zaawansowanie prac na stacji Stalowa Wola Rozwadów wynosi 75%
Wygodniej koleją ze Skarżyska-Kamiennej do Sandomierza