Pasażerowie korzystają już z nowych peronów między Sandomierzem a Skarżyskiem-Kamienną

 

Zmodernizowane perony na przystankach osobowych w Skarżysku Kościelnym, Marcinkowie i Starachowicach oraz na stacji Wąchock służą już mieszkańcom regionu. Na odcinku Skarżysko-Kamienna – Wąchock nad nowym torem wymieniona została sieć trakcyjna, a od września ub. roku pociągi kursują po nowym torze nr 1 łączącym Skarżysko-Kamienną, Wąchock i Starachowice Wschodnie.

Dzięki inwestycji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wzrasta dostępność i komfort korzystania z kolei w województwie świętokrzyskim. Na modernizowanych stacjach i przystankach perony są podwyższane, by ułatwić podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przed deszczem i słońcem pasażerowie będą mogli się schronić pod nowymi wiatami. Wszystkie obiekty zostaną także wyposażone w nowe ławki i czytelny system informacji pasażerskiej. Przemieszczanie się w obrębie stacji będzie znacznie łatwiejsze również dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się – na peronach pojawiły się ścieżki dotykowe oraz pochylnie.

Będzie szybciej i bezpieczniej

Nowa infrastruktura pozwoli m.in. na podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 120 km/h, towarowych do 80 km/h, a to przełoży się na skrócenie czasu przejazdu na trasie. Nowe tory, rozjazdy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym podniosą poziom bezpieczeństwa podróżnych. Kierowcy przejadą płynniej i bezpieczniej przez cztery przebudowane skrzyżowania kolejowo-drogowe: m.in. w Skarżysku Kamiennej, Wąchocku i Starachowicach. Na przejazdach kolejowo-drogowych wymieniono tory, poprawiono stan dróg dojazdowych oraz nawierzchnię drogową i torową. Na inwestycji skorzystają więc nie tylko pasażerowie, ale również mieszkańcy regionu. 

Modernizacja nie zwalnia

Rozpoczął się kolejny etap prac. Modernizowane są stacje i przystanki oraz wymieniana jest sieć trakcyjna na odcinku Wąchock – Starachowice. Prace trwają m.in. na peronie nr 3 w Skarżysku – Kamiennej.

Dzięki inwestycji możliwe będzie przywrócenie regularnych połączeń z Ostrowca Świętokrzyskiego do Sandomierza. Inwestycja zakłada, m.in. wymianę ponad 100 km torów, przebudowę 22 stacji i przystanków oraz 69 przejazdów kolejowo-drogowych.

Warta ponad 378 mln zł modernizacja linii kolejowej nr 25 poprawi połączenia w województwie, ale także komunikację z dużymi miastami i wschodnimi sąsiadami Polski, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy kraju i regionu.

Nowa jakość na przystankach
Trzy całkowicie odmienione trasy kolejowe na Podlasiu