Linia Białystok – Bielsk Podlaski – nowe przystanki i komfortowa podróż

 

Trwają prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki). Modernizacja trasy obejmuje m.in. budowę nowych przystanków, wymianę torów i rozjazdów, a także remont peronów oraz obiektów inżynieryjnych. Dzięki inwestycji standard kolei na wschodzie Polski wyrówna się z poziomem komunikacji osiągniętym w pozostałych częściach kraju. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Od lipca na linii kolejowej trwają remonty mostów, przepustów oraz wymiana urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym. Nowe obiekty i nowoczesne urządzenia zwiększą poziom bezpieczeństwa podróżnych oraz przewożonych ładunków. Na znajdujących się na odcinku stacjach Strabla i Lewickie trwają prace torowe. W efekcie prędkość na linii wzrośnie do 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych.

Rozpoczęła się przebudowa peronów na stacjach i przystankach, które również dostosowane zostaną dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Wykonawca na całej trasie zbuduje 12 nowych obiektów inżynieryjnych w miejsce istniejących mostów i przepustów oraz 3 nowe przystanki osobowe: Orzechowicze, Hryniewicze i Białystok Nowe Miasto. Przebudowane zostaną 3 stacje i 3 przystanki osobowe, 25 przejazdów kolejowo-drogowych i 16 obiektów – mostów, przepustów, kładek dla pieszych. Wymienionych zostanie również 15 rozjazdów i 7 km torów. Dzięki inwestycji mieszkańcy Podlasia będą mogli bezpiecznie i komfortowo podróżować koleją.

Prace na odcinku zakończą się w maju 2019 roku.

Tworzymy spójną i dobrze rozwiniętą sieć kolejową na wschodzie kraju
Nowe perony w Kraśniku i na trasie z Lublina do Stalowej Woli