Kolej otwiera Podlasie

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą w województwie podlaskim liczne inwestycje kolejowe usprawniające ruch pasażerski i towarowy. W ramach modernizacji trwają m.in. prace na liniach nr 31, 32 i 52. Po zakończeniu prac podróż pociągami w regionie będzie szybsza, a nowe i odnowione stacje i przystanki bardziej dostępne dla pasażerów.

Linia kolejowa nr 32 między Białymstokiem a Bielskiem Podlaskim (Lewkami). Zaawansowanie prac: 30%

Po zakończeniu wszystkich prac, dzięki budowie trzech nowych przystanków: Orzechowicze, Hryniewicze i Białystok Nowe Miasto, wyremontowana trasa poprawi dostęp do kolei w województwie. Prace rozpoczęły się w kwietniu 2018 r. Od października trwa budowa nowych peronów w Orzechowiczach i Hryniewiczach. Na ostatni kwartał 2018 roku planowane jest zakończenie remontu torów na stacjach Lewickie i Strabla, następnie prace kontynuowane będą na obiektach inżynieryjnych. Na całej trasie, poza stacjami i przystankami, planowane jest wyremontowanie 25 przejazdów kolejowo-drogowych i 15 rozjazdów. W ramach modernizacji powstanie 12 nowych obiektów inżynieryjnych.

Linia kolejowa nr 52 między Lewkami a Hajnówką. Zaawansowanie prac: 70%

Modernizacja 27 km odcinka linii kolejowej umożliwi dogodny dojazd w okolicę Puszczy Białowieskiej oraz do przejścia granicznego w Siemianówce. Po 25 latach na trasie został wznowiony ruch towarowy, co pozwoliło na rozpoczęcie prac na linii kolejowej nr 31 na szlaku Czeremcha – Hajnówka. Dzięki przekierowaniu pociągów towarowych na linię Lewki – Hajnówka, skróci się czas zamknięcia linii nr 31.  Docelowo na trasie Lewki – Hajnówka przywrócony zostanie także ruch pasażerski. Na przystankach Lewki, Orlanka, Stare Berezowo, Chytra trwają prace przy budowie nowych peronów, które potrwają do końca roku. Zakończono modernizację torów. Inwestycja zakłada niemal całkowitą odbudowę infrastruktury kolejowej między Lewkami a Hajnówką.

Linia kolejowa nr 31 między granicą województwa, Czeremchą a Hajnówką. Zaawansowanie prac: 25%

Modernizacja linii kolejowej nr 31 ożywi regionalny i międzyregionalny ruchu kolejowy, a także ułatwi komunikację między Polską a wschodnimi sąsiadami. Prace na linii trwają od listopada 2017 r. W połowie października 2018 r. został zamknięty jednotorowy szlak Czeremcha – Hajnówka na ok. 2 miesiące. Ruch towarowy został przekierowany na linię nr 52 między Lewkami a Hajnówką. Dla pasażerów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. W ramach prac między Czeremchą a Hajnówką przeprowadzona zostanie kompleksowa wymiana nawierzchni torowej. Na całej linii przebudowane zostaną perony, przejazdy kolejowo-drogowe i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Podróżni od 9 grudnia skorzystają z nowego przystanku w Olsztynie
Znów jedziemy pociągiem na trasie Olsztyn – Olsztynek