Widoczne postępy w pracach: Białystok Nowe Miasto – Strabla

 

Białystok Nowe Miasto

Białystok Stadion

Hryniewicze

Lewickie

Hołówki Duże

Zimnochy 

Strabla

PRACE NA ODCINKU: LEWKI- HAJNÓWKA
Postęp prac na odcinku: Czeremcha – Siemiatycze