Widoczne Efekty Prac Na LK 32

 

Białystok Nowe Miasto

Białystok Stadion

Hryniewicze

Lewickie

Hołówki Duże

Zimnochy 

Strabla

Strabla most nad Narwią

Bielsk Podlaski

POSTĘP PRAC NA ODCINKU: LEWKI – HAJNÓWKA
Postępy prac na odcinku: Działdowo – Olsztyn