Przywrócenie ruchu pociągów na odcinku Czeremcha – Hajnówka

 

Dobrowoda

Hajnówka

Orzeszkowo

Policzna

Witowo

Prace na linii na odcinku Lewki - Hajnówka
Nocne prace na lk 216