Przejazdy – linia kolejowa 32

 

Przejazd Bielsk Podlaski km 31,744

Przejazd Łyse km 48,263

Przejazd Strabla km 47,451

Linia kolejowa 25
Linia kolejowa 52