Prace w toku: Białystok Nowe Miasto – Hołówki Duże

 

Białystok Nowe Miasto

Białystok Stadion

Hryniewicze

Lewickie

Hołówki Duże

Postęp prac na odcinku: Czeremcha – Siemiatycze
PRACE NA ODCINKU: LEWKI- STARE BEREZOWO