Prace w obrębie linii kolejowej 31

 

Hajnówka

Most w km 59,224

Most w km 68,667

Siemiatycze

Siemiatycze most

Siemiatycze nastawnia

Postęp prac na linii kolejowej 32
Maszyny i prace prowadzone na trasie linii kolejowej 25