Prace przyspieszają: Białystok Stadion – Strabla

 

Lewickie

Rajsk

Strabla

Modernizacja na odcinku: Hajnówka - Borowiki
Modernizacja na odcinku: Hajnówka - Czeremcha