Prace na ukończeniu: Zaklików – Stalowa Wola Rozwadów

 

Zaklików

Lipa

Kępa

Pilchów

Most nad Sanem

Stalowa Wola Charzewice

Stalowa Wola Rozwadów

Prace na lk 25
Postępy prac na odcinku: Policzna - Siemiatycze