Linia 32, Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)

28 czerwca 2018

Prace na odcinku Zimochy – Lewickie

Linia 216, Działdowo - Olsztyn
Linia 52, Lewki - Hajnówka