PRACE NA ODCINKU: LEWKI- HAJNÓWKA

 

Lewki – przepust w km 3,064

Mikłasze

Morze

Morze – przepust w km 14,060

Orlanka

Orlanka – przepusty w km 9,801

Stare Berezowo

Szlak Stare Berezowo – Chytra przepust w km 19,620

Chytra

Hajnówka

Modernizacja odcinka: Szczytno - Pisz
Widoczne postępy w pracach: Białystok Nowe Miasto – Strabla