Prace na odcinku: Lewki- Chytra

 

Lewki

Mikłasze

Orlanka

Morze

Stare Berezowo

Chytra

Modernizacja odcinka: Szczytno–Ełk
Modernizacja między Skarżyskiem-Kamienną a Starchowicami