Prace na odcinku: Białystok Stadion – Bielsk Podlaski

 

Białystok Stadion

Lewickie

Hołówki Duże

Zimnochy 

Strabla

Bielsk Podlaski

Prace na odcinku: Olsztyn Zachodni – Olsztynek
Prace na odcinku: Szczytno–Ełk