Informacja prasowa

 

W drugim półroczu tego roku ruszyły prace na linii kolejowej Lublin – Stalowa Wola. Rozpoczęte prace dotyczyły demontażu starych sieci trakcyjnych, wymiany słupów na nowe a także wymiany torów między stacjami Lublin – Lublin Zemborzyce. Dzięki elektryfikacji inwestycji wartej 367 mln zł, znacznie skróci się czas podróży. Na 100 km trasie powstaną komfortowe przystanki a poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo- drogowych znacznie się poprawi.

Modernizacja linii kolejowej łączącej Lublin ze Stalową Wolą to największy projekt posiadający dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW).

Na odcinku pomiędzy stacjami Lublin – Lublin Zemborzyce, obecnie trwają zaawansowane prace na torze nr 2. Dużo dzieję się również na placu budowy w Stalowej Woli (stacja Stalowa Wola Rozwadów), gdzie aktualnie toczą się prace na torze nr 1, 3, 5 oraz 51. Równocześnie trwa budowa nowego peronu. Zakończenie robót na pierwszym odcinku modernizowanej linii Lublin – Stalowa Wola planowane jest na marzec 2018 r. Po skończonych pracach wykonawca przystąpi do najważniejszego a mianowicie elektryfikacji linii oraz wymiany torów. Zaplanowane prace wymagają jednak zamknięcia linii na okres 18 – stu miesięcy. Ruch pociągów wstrzymany zostanie od stacji Lublin Zemborzyce do Kraśnika a na tym właśnie odcinku wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza.

Jedną z korzyści jaką przyniesie modernizacja i elektryfikacja trasy Lublin – Stalowa Wola jest zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 120 km/h. Osiągnięta prędkość skróci czas przejazdu na 100 kilometrowej trasie. Poprawi się nie tylko komfort podróży pasażerów, najważniejsze to budowa dwóch nowych przystanków w Zaklikowie i Charzewicach. Aż 20 przystanków zostanie zmodernizowanych i dostosowanych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Przebudowanych zostanie 75 przejazdów kolejowo-drogowych zaś remontowi ulegnie 46 szt.. Zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym usprawniające przejazd pociągów. Ważna jest również przebudowa, która obejmie aż 24 obiekty inżynieryjne. Wszystkie te remonty bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa na trasie Lublin – Stalowa Wola. Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2019 r. Wartość projektu to 367 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 85%.

Informacja prasowa PKP PLK S.A.

Linia kolejowa Działdowo - Olsztyn