Prace na linii kolejowej 52

 

Hajnówka – tor nr 10

Przejazd w km 7,218

Przejazd w km 9,529

Przejazd w km 22,980

Efekty prac na linii kolejowej 219
Postęp prac na linii kolejowej 32