Prace na linii kolejowej 52

 

Lewki

Morze

Hajnówka

Mikłasze Most

Orlanka

Stare Berezowo

Chytra

Mikłasze

Postępy prac na odcinku: Policzna - Siemiatycze
Prace na linii kolejowej 32