Prace na linii kolejowej 32

 

Białystok Stadion

Hołówki Duże

Lewickie

Rajsk

Strabla

Zimnochy

Prace modernizacyjne na linii kolejowej 52
Postęp prac na linii kolejowej 25