Prace na linii kolejowej 25

 

Marcinków

Przejazd kat. A w km 145,854 szlak Skarżysko-Kamienna – Wąchock

Przejazd kat. A w km 154,725 w stacji Wąchock


Przejazd kat. A w km 160,084 szlak Wąchock – Starachowice Wschodnie


Przejazd kat. C w km 152,406 szlak Skarżysko-Kamienna – Wąchock


Przejazd kat. D w km 146,684 szlak Skarżysko-Kamienna – Wąchock

Przejazd kat. D w km 148,429 szlak Skarżysko-Kamienna – Wąchock

Przejazd kat. F w km 159,245 szlak Wąchock – Starachowice Wschodnie

Przepust w km 156,822

Przepust w km 157,328

Przepust w km 157,700


Przepust w km 158,318

Przepust w km 159,416

Skarżysko Kościelne

Skrażysko-Kamienna

Starachowice

Starachowice Wschodnie

Wąchock

Prace na linii kolejowej 219
Prace na linii kolejowej 32