Prace modernizacyjne na trasie linii kolejowej 31

 

Czeremcha

Czeremcha Nastawnia

Hajnówka

Most w km 92,596

Most w km 107,884

Wiadukt w km 118,079

Efekty prowadzonych prac na linii kolejowej 52
Postęp prac na linii kolejowej 32