Praca maszyn na linii kolejowej 25

 

PUN w km 184,000

Oczyszczarka w km 166,500

Zgrzewarka w km 183,500

Prace modernizacyjne na linii kolejowej 68
Efekty prac modernizacyjnych na linii kolejowej 219