Postęp prac na odcinku Siemiatycze – Czeremcha

 

Czeremcha

Czeremcha Nastawnia

Most w km 73,152

Most w km 77,932

Most w km 86,494

Most w km 88,383

Nowy Nurzec

Nurzec

Siemiatycze

Sycze

Wiadukt w km 56,445

Efekt prac modernizacyjnych na linii kolejowej 216
Efekty prac na linii kolejowej 32