POSTĘP PRAC NA ODCINKU: LEWKI – HAJNÓWKA

 

Lewki

Lewki przepust w km 3,064

Mikłasze

Orlanka

Orlanka most w km 9,801

Morze

Morze przepust w km 14,060

Szlak Stare Berezowo – Chytra przepust w km 19,620

Stare Berezowo

Chytra 

Hajnówka 

Postęp prac: Witowo, Czeremcha, Nurzec, Siemiatycze
Widoczne Efekty Prac Na LK 32