Postęp prac na odcinku: Białystok Nowe Miasto – Bielsk Podlaski

 

Białystok Nowe Miasto

Białystok Stadion

Hryniewicze

Lewickie

Zimnochy

Oczechowicze

Bielsk Podlaski

Prace na linii kolejowej 52
Prace wykończeniowe na odcinku: Skarżysko-Kamienna - Starachowice