Sesja zdjęciowa pokazująca postępy prac nad obiektami inżynieryjnymi na lk 25

Postęp prac na linii kolejowej nr 25

 

Boksycka

Most nad rzeką Kamienną w km 186,811

Szlak Marcinków – Wąchock obiekt inżynieryjny w km 153,180

Wąchock obiekt inżynieryjny w km 155,818

Starachowice obiekt inżynieryjny w km 163,233

Staw Kunowski obiekt inżynieryjny w km 177,245

Styków Iłżecki

Prace na linii kolejowej 25
Linia kolejowa 25