Postęp prac na linii kolejowej 68

 

Zaklików przejazd w km 79,000

Zaklików Miasto

Stalowa Wola Rozwadów rozjazdy Ro3

Stalowa Wola przejazd ul.Tysiąclecia

Stalowa Wola przejazd ul.Sandomierska

Stalowa Wola przejazd ul.Klasztorna

Nastawnia Stalowa Wola Rozwadów

Lipa przejazd w km 90,001

Maszyny i prace prowadzone na trasie linii kolejowej 25
Prace nad nowym przystankiem Zaklików Miasto