Postęp prac na linii kolejowej 52

 

Chytra

Hajnówka

Lewki

Mikłasze

Morze

Orlanka

Stare Berezowo

Prace na linii kolejowej 31
Postęp prac na linii kolejowej 32