Postęp prac na linii kolejowej 32

 

Białystok Nowe Miasto

Białystok Stadion

Bielsk Podlaski

Hołówki Duże

Hryniewicze

Orzechowicze

Zimnochy

Postęp prac na linii kolejowej 52
Prace na linii kolejowej 219