Postęp prac na linii kolejowej 32

 

Lewickie

Most w km 58,994

Most w km 65,791

Rajsk

Nowa lokalizacja przystanku Rajsk w km 40,842

Prace na linii kolejowej 52
Prace w obrębie linii kolejowej 31