Pasażerowie między Kraśnikiem a Zaklikowem korzystają z nowych peronów

 

Od 29 marca podróżni jeżdżą pociągami z Lublina do Zaklikowa. Pasażerowie korzystają z nowych peronów w Szastarce, Rzeczycy, Polichnie Kraśnickiej, Rzeczycy Kolonii, Potoku Kraśnickim i Zaklikowie. Efektem przebudowy blisko 80 km torów na trasie Lubin – Stalowa Wola Rozwadów są krótsze podróże. Inwestycje realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dofinansowaniem UE z programu POPW.

Pasażerowie korzystają już ze zmodernizowanych przystanków w Kraśniku, Szastarce, Polichnie Kraśnickiej, Rzeczycy Kolonii, Rzeczycy i Potoku Kraśnickim. Na peronach w Szastarce i Zaklikowie pasażerowie mają do dyspozycji jedną krawędź peronową. Trwają ostatnie prace wykończeniowe.

Nowe perony są dobrze oświetlone i wyposażone w ławki i wiaty. Przygotowano oznakowanie oraz informację pasażerską. Wszystkie obiekty są wyższe, ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z pociągu oraz dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Między Lublinem i Zaklikowem wyższy komfort obsługi zapewnia już 14 nowych peronów na 12 zmodernizowanych stacjach i przystankach. Sprawny przejazd na odcinku Kraśnik – Zaklików to efekt wymiany 35 km toru oraz 16 nowych rozjazdów. Dla planowanej elektryfikacji, posadowiono już ponad 600 słupów sieci trakcyjnej.

Projekt modernizacji 100-kilometrowej trasy Stalowa Wola Rozwadów – Lublin połączonej z elektryfikacją zwiększy możliwości podróży w ruchu regionalnym m.in. od stacji Stalowa Wola Rozwadów do linii Warszawa – Lublin – Dorohusk (nr 7).

Więcej informacji o projekcie za 367 mln zł na stronie projektu.

Ku dobrym podróżom Działdowo – Olsztyn
Nowa jakość na przystankach