O inwestycji > Zakres projektu

Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz

Zakres prac

 • 22 zmodernizowane stacje i przystanki;
 • 35 szt. wyremontowanych peronów;
 • 107 wyremontowanych obiektów inżynieryjnych;
 • 104 km zmodernizowanej linii kolejowej;
 • 301 m ekranów akustycznych;
 • 69 zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych;
 • 25,2 km wymienionej sieci trakcyjnej i ok. 300 konstrukcji wsporczych;
 • modernizacja zasilania sieci trakcyjnej;
 • modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym na 10 szlakach, 10 stacjach, 29 przejazdach kolejowych.

Efekty

 • skrócenie czasu podróży dla pociągów regionalnych o około 6 minut na odcinku Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski;
 • możliwość przywrócenia regularnych połączeń na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz (szacowany czas przejazdu 1h 30 min);
 • poprawa przepustowości linii, częstotliwości skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych;
 • racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na linii;
 • zapewnienie interoperacyjności kolei;
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Prace na linii kolejowej nr 31 granica województwa – Czeremcha – Hajnówka

Zakres prac

 • 37 km wymienionych torów;
 • 45 przebudowanych przejazdów kolejowo-drogowych;
 • 11 przebudowanych stacji i przystanków: st. Siemiatycze, p.o. Sycze, st. Nurzec, p.o.  Nowy Nurzec, p.o. Borowiki, st. Czeremcha, p.o. Dobrowoda, p.o. Policzna, p.o. Witowo, p.o. Orzeszkowo, st. Hajnówka;
 • budowa 12 obiektów inżynieryjnych – mosty, przepusty;
 • remont 29 obiektów inżynieryjnych – mosty, wiadukty, przepusty, kładka dla pieszych.

Efekty

 • poprawa komfortu obsługi podróżnych na stacjach, przystankach i dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się̨;
 • większy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, podróżnych oraz przewożonych ładunków;
 • wzrost prędkości pociągów do max. 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych.

Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)

Zakres prac

 • 6 przebudowanych stacji i przystanków;
 • 3 nowe przystanki osobowe: Orzechowicze, Hryniewicze, Nowe Miasto;
 • 25 przebudowanych przejazdów kolejowo-drogowych;
 • budowa 12 obiektów inżynieryjnych – mosty, przepusty;
 • remont 16 obiektów inżynieryjnych – mosty, przepusty, kładka dla pieszych;
 • 15 wymienionych rozjazdów;
 • 7 km wymienionych torów.

Efekty

 • poprawa komfortu obsługi podróżnych na stacjach, przystankach i dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się;
 • poprawa dostępu do kolei dzięki budowie nowych przystanków;
 • większy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, podróżnych oraz przewożonych ładunków;
 • wzrost prędkości pociągów do max. 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych.

Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka

Zakres prac

 • 27 km wymienionych torów;
 • 22 przebudowane przejazdy kolejowo–drogowe;
 • 11 nowo wybudowanych obiektów inżynieryjnych – mosty i przepusty;
 • budowa nowego przystanku: Mikłasze;
 • 5 przebudowanych stacji i przystanków.

Efekty

 • poprawa parametrów linii i możliwość przywrócenia ruchu pociągów pasażerskich na trasie;
 • poprawa komfortu obsługi podróżnych na stacjach, przystankach i dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się;
 • poprawa dostępu do kolei dzięki budowie nowych przystanków;
 • większy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, podróżnych oraz przewożonych ładunków;
 • wzrost prędkości pociągów do 100 km/h dla pociągów pasażerskich i 60 km/h dla pociągów towarowych.

Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów

Zakres prac

 • wymiana nawierzchni torowej;
 • przebudowa 46 obiektów inżynieryjnych, w tym: 4 mosty, wiadukt, 19 przepustów;
 • przebudowa dróg i przejazdów: likwidacja 30 przejazdów, przebudowa 75 przejazdów, budowa ok. 3 km dróg równoległych;
 • przebudowa istniejącej sieci trakcyjnej;
 • elektryfikacja 92 km linii kolejowej nr 68 od Lublina Zemborzyc do Stalowej Woli Rozwadów oraz linii 565 na odcinku 1 km;
 • przebudowa urządzeń SRK;
 • przebudowa 18 i budowa 2 nowych peronów w Zaklikowie i Charzewicach;
 • budowa 5 nowych podstacji, 1 kabiny sekcyjnej oraz  przebudowa podstacji Rozwadów;
 • modernizacja trakcji.

Efekty

 • poprawa komfortu obsługi podróżnych na stacjach, przystankach i dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się;
 • poprawa dostępu do kolei dzięki budowie nowych przystanków;
 • większy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, podróżnych oraz przewożonych ładunków;
 • wzrost prędkości pociągów do max. 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych.

Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn

Zakres prac

 • odbudowa stacji (mijanki) Waplewo;
 • wydłużenie torów na stacji Nidzica;
 • budowa nowych przystanków osobowych Olsztyn Dajtki oraz Olsztyn Śródmieście;
 • modernizacja całej infrastruktury torowej wraz z urządzeniami SRK;
 • modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych;
 • przebudowa dworców Olsztyn Główny, Olsztyn Zachodni, Olsztynek i Nidzica.

Efekty

 • podniesienie dopuszczalnej prędkości: 100 – 140 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych;
 • podniesienie dopuszczalnego nacisku oś do 221 kN;
 • skrócenie czasu przejazdu dla pociągów regionalnych o ok. 17 min z 1h 17 min do ok. 1h w relacji Działdowo – Olsztyn;
 • skrócenie czasu przejazdu dla pociągów międzyregionalnych o ok. 17 min z 2h 27 min do ok. 2h 10 min w relacji Warszawa Centralna – Olsztyn Główny.

Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk

Zakres prac

 • modernizacja 4 stacji, 14 przystanków osobowych, budowa przystanku osobowego (Pisz Wschód) oraz likwidacja przystanku osobowego (Karwica Mazurska);
 • wymiana nawierzchni torowej na całej długości odcinka;
 • remont mostów i przepustów;
 • remont przejazdów w poziomie szyn;
 • odbudowa stacji Spychowo i Drygały;
 • rozbudowa LCS Szczytno o stacje: Drygały, Spychowo i Pisz.

Efekty

 • podniesienie dopuszczalnej prędkości: 120 km/h dla pociągów pasażerskich.
 • skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich o ok. 1h 22 min – z 2h 54 min do ok. 1h 32 min w relacji Szczytno – Ełk;
 • skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich o ok. 1h 22 min – z 3h 33 min do ok. 2h 11 min w relacji Olsztyn – Szczytno – Ełk.
Scroll Up