O inwestycji > Wartość projektu
Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 367 052 387 PLN
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 311 994 528,95 PLN

Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 409 016 211,53 PLN
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 339 975 922,98 PLN

Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku granica województwa – Czeremcha – Hajnówka

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 176 045 768,05 PLN
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 149 638 902,84 PLN

Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 63 686 031,75 PLN
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 54 133 126,99 PLN

Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 78 604 071,44 PLN
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 73 494 806,79 PLN

Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 267 mln PLN
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 330 710 868,72 PLN

Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk

Projekty "Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin-Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją", "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz", "Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku granica województwa - Czeremcha - Hajnówka", „Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)", "Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki-Hajnówka", "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn", "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk" są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Scroll Up