O inwestycji

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linie kolejowe w pięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Inwestycja ma kluczowe znaczenie w kwestii komunikacji regionalnej i międzyregionalnej na wschodzie Polski. Podniesie też atrakcyjność regionów, w których zostaną przeprowadzone prace.

Modernizacje obejmują odcinki: Lublin – Stalowa Wola Rozwadów, Skarżysko Kamienna – Sandomierz, granica województwa – Czeremcha – Hajnówka, Białystok – Bielsk Podlaski, Lewki – Hajnówka, Działdowo – Olsztyn oraz Szczytno – Ełk. Zwiększy się na nich przepustowość linii, a pociągi na tych trasach pojadą szybciej (prędkość pociągów pasażerskich wzrośnie do 120 km/h). Pasażerowie skorzystają z wygodniejszych stacji i przystanków, wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę. Będą dostępne dla wszystkich podróżnych, w tym dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo podróżnym na 7 wschodnich liniach zostanie zamontowany nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Płynność ruchu kolejowego i samochodowego wzrośnie dzięki budowie nowych i modernizacji istniejących przejazdów kolejowo-drogowych, a także wymianie rozjazdów.

PRACE NA LINII
KOLEJOWEJ NR 25
na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz
PRACE NA LINII
KOLEJOWEJ NR 31
na odcinku granica województwa – Czeremcha – Hajnówka
PRACE NA LINII
KOLEJOWEJ NR 32
na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)
PRACE NA LINII
KOLEJOWEJ NR 52
na odcinku Lewki – Hajnówka
PRACE NA LINII
KOLEJOWEJ NR 68, 565
na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją
PRACE NA LINII
KOLEJOWEJ NR 216
na odcinku Działdowo – Olsztyn
PRACE NA LINII
KOLEJOWEJ NR 219
na odcinku Szczytno – Ełk