MODERNIZACJE NA ODCINKU: LEWKI- CHYTRA

 

Lewki

Mikłasze

Orlanka

Morze

Stare Berezowo

Chytra

Modernizacja na odcinku: Hajnówka - Czeremcha
Prace w Waplewie i Olsztynku