Maszyny i prace prowadzone na trasie linii kolejowej 25

 

Profilarka – Boksycka

Starachowice Michałów

Oczyszczarka – Staw Kunowski

Wahadło – Boksycka

Podbijarka – Boksycka

Podbijarka – na szlaku: Styków Iłżecki – Brody Iłżeckie

Prace w obrębie linii kolejowej 31
Postęp prac na linii kolejowej 68