Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów

  • poprawa komfortu obsługi podróżnych na stacjach, przystankach i dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się;
  • poprawa dostępu do kolei dzięki budowie nowych przystanków;
  • większy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, podróżnych oraz przewożonych ładunków;
  • wzrost prędkości pociągów do max. 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych.