Linia 52 Lewki – Hajnówka (Stare Berezowo)

31 lipca 2018

Linia 216, Działdowo - Olsztyn (Bartąg)
Linia 52 Lewki - Hajnówka (Orlanka)