Linia 52 Lewki – Hajnówka (Stare Berezowo)

31 sierpnia 2018

Linia 219 Szczytno - Ełk (Biała k/Piszu - Kaliszki)
Linia 52 Lewki - Hajnówka (Orlanka)