Linia 52 Lewki – Hajnówka (Morze przepust w km 14,060)

27 czerwca 2019

Linia 52 Lewki – Hajnówka (Morze)
Linia 52 Lewki – Hajnówka (Mikłasze)