Linia 52 Lewki – Hajnówka (Morze)

30 listopada 2018

Linia 52 Lewki – Hajnówka (Mikłasze)
Linia 52 Lewki – Hajnówka (Orlanka)