Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka

  • 27 km wymienionych torów;
  • 22 przebudowane przejazdy kolejowo–drogowe;
  • 11 nowo wybudowanych obiektów inżynieryjnych – mosty i przepusty;
  • budowa nowego przystanku: Mikłasze;
  • 5 przebudowanych stacji i przystanków.