Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka

Koszt całkowity projektu: 78 604 071,44 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej: 73 494 806,79 PLN