Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka

  • poprawa parametrów linii i możliwość przywrócenia ruchu pociągów pasażerskich na trasie;
  • poprawa komfortu obsługi podróżnych na stacjach, przystankach i dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się;
  • poprawa dostępu do kolei dzięki budowie nowych przystanków;
  • większy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, podróżnych oraz przewożonych ładunków;
  • wzrost prędkości pociągów do 100 km/h dla pociągów pasażerskich i 60 km/h dla pociągów towarowych.