Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)

  • 6 przebudowanych stacji i przystanków;
  • 3 nowe przystanki osobowe: Orzechowicze, Hryniewicze, Nowe Miasto;
  • 25 przebudowanych przejazdów kolejowo-drogowych;
  • budowa 12 obiektów inżynieryjnych – mosty, przepusty;
  • remont 16 obiektów inżynieryjnych – mosty, przepusty, kładka dla pieszych;
  • 15 wymienionych rozjazdów;
  • 7 km wymienionych torów.