Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)

Koszt całkowity projektu: 63 686 031,75 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej: 54 133 126,99 PLN